Alam Hidupan

Sub bidang dalam alam hidupan:

1. Kemandirian Spesis haiwan
- Memahami kemandirian spesis haiwan dan tumbuhan
- mensintesiskan hubungan makanan haiwan antara haiwan
- menghayati kepentingan hubungan antara hidupan dalam siratan           makanan.


Ini adalah hasil pembelajaran umum dalam bidang ini. Secara ringkasnya, dalam bidang ini, murid - murid akan mengenali jenis haiwan mengikut tabiat pemakanannya, rantai makanan, siratan makanan dan kepentingannya dalam kehidupan seharian.


Hasil Pembelajaran Khusus:
Hasil pembelajaran khusus adalah bergantung kepada setiap guru mensesuaikannya dengan tahap pengetahuan murid. Saya tidak mahu guru terlalu terikat dengan cadangan hasil pembelajaran yang terdapat didalam huraian sukatan pelajaran. 


Setiap topik dalam bidang ini akan dihuraikan dalam setiap post.Ok...


~br1g4de s41ns~

Template by:

Free Blog Templates