Alam Fizikal

Sub Bidang dalam Alam Fizikal.
1. Elektrik
- Mensintesiskan litar elektrik lengkap
- Mensintesiskan idea tentang kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik
- Mengamalkan sikap sistematik dalam membina litar elektrik


2. Haba
- Memahami haba
- Menganalisis kesan haba ke atas bahan
- Menyedari kepentingan haba dalam kehidupan seharian


3. Cahaya
- Mensintesiskan idea tentang cahaya menembusi objek.
- Mengaplikasikan pantulan cahaya
- Memahami cahaya boleh dibiaskan
- Menganalisis penyerakan cahaya matahari 
- Mengagumi kepelbagaian sifat cahaya ciptaan tuhan


4. Bunyi 
- Memahami bunyi
- Mengamalkan sikap bertimbangrasa dalam pengendalian sumber bunyi


5. Tenaga
- Memahami tenaga
- Memahami tenaga elektrik


Perkara di atas adalah hasil pembelajaran umum untuk bidang alam fizikal ini. Hasil pembelajaran khusus adalah berdasarkan kepada guru itu sendiri. Hasil pembelajaran khusus hendaklah berdasarkan kepada tahap keupayaan seseorang murid. 

Template by:

Free Blog Templates